iMunis eDeska

Obecní úřad Svatý Mikuláš

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje stavebních obecních pozemků

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 26.2.2020 16:40:17 Zveřejnit do: 31.5.2020 16:40:17 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obecní úřad Svatý Mikuláš Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Svatý Mikuláš

Vyvěšeno od: 26.2.2020
Má být vyvěšeno do: 31.5.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 26.2.2020 16:40:17
Do: 31.5.2020 16:40:17

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.